Naše služby

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr města Bzenec představuje klíčovou součást infrastruktury pro správu odpadů a recyklaci. Centrum pro ekologickou správu odpadů. Sběrný dvůr ve městě Bzenec hraje zásadní roli v systému odpadového hospodářství města. Jako místo, kam mohou občané přinést různé typy odpadů k recyklaci nebo likvidaci, přispívá k ochraně životního prostředí a podporuje udržitelný životní styl.

Více zde.

Údržba veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně patří k prioritám  naší činnosti. Jedná se zejména o sečení travnatých ploch a údržbu dřevin na cca 40 ha. Zajišťujeme údržbu městského mobiliáře, osazujeme dopravní značení, odpadkové koše, lavičky, čistíme kanalizační vpusti aj.

Více zde.

Údržba komunikací

SMB zajišťuje údržbu, očistu a v zimním období i sjízdnost bezmála 35 km komunikací a 22 km chodníků. Na zimní služby bývají nasazeny 2 multikáry s čelním kartáčem a radlicí, Zetor s radlicí, nakladače UNC, JCB a dva víceúčelové stroje BELOS a TITAN s čelními kartáči. Město Bzenec zajišťuje zimní údržbu komunikací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v katastrálním území města Bzenec v období zimních měsíců.

Více zde.

Dětské hřiště a mobiliář

Město Bzenec se zavázalo k poskytování bezpečných a funkčních dětských hřišť pro své nejmladší občany.

Více zde.

Očista města

Provádíme řadu služeb v městské očistě, včetně odvozu odpadků, zametání ulic, údržbu zámeckého parku a zelených ploch, či svoz plastového odpadu. Naše organizace se stará o očistu města.

Více zde.

Poskytování služeb

Služby města Bzence nabízejí placené služby i pro veřejnost. Nabízíme našim občanům i z okolí služby dle našeho ceníku.

Více zde.

Kulturní akce

Služby města Bzence se podílejí na pořádání kulturních akcí pořádané městem. Město Bzenec jako náš zřizovatel, nám dává úkoly v oblasti kultury a jeje naší poviností tyto akce organizovat a zajišťovat jejich průběh. 

Více zde.