Standardy, údržba a bezpečnost

Město Bzenec se zavázalo k poskytování bezpečných a funkčních dětských hřišť pro své nejmladší občany. V roce 2022 prošla tato hřiště rozsáhlou rekonstrukcí realizovanou firmou Tewiko, která je známá výrobou certifikovaných dětských hřišť. Během rekonstrukce byly existující herní prvky repasovány a doplněny o nové, aby se zajistilo, že hřiště splňují nejnovější bezpečnostní normy a poskytují stimulující prostředí pro hru a rozvoj dětí.

Správa majetku města Bzence ve spolupráci se Službami města Bzence (SMB) zajišťuje pravidelnou údržbu a kontrolu dětských hřišť. Kontroly se provádějí v měsíčních intervalech, přičemž všechny zjištěné závady jsou zaznamenány do knihy kontrol. Menší nedostatky jsou odstraněny okamžitě, zatímco větší opravy a údržbu zajišťuje správa majetku ve spolupráci s odbornými firmami.

Revizní kontroly Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti a funkčnosti jsou dětská hřiště podrobena roční revizní kontrole. Tato kontrola je klíčová pro identifikaci potenciálních rizik a zajištění, že všechny herní prvky jsou v souladu s platnými bezpečnostními standardy.

Bezpečnostní opatření V případě poškození nebo zjištění závad na herních prvcích mohou občané tyto problémy nahlásit na telefonním čísle 722 991 876. Tímto způsobem město Bzenec zajišťuje, že všechny problémy jsou rychle adresovány a hřiště zůstávají bezpečná pro všechny uživatele.

Závěr Dětská hřiště v Bzenci jsou důležitým prvkem městské infrastruktury, která podporuje aktivní životní styl a rozvoj dětí. Díky pečlivé údržbě a pravidelným kontrolám město zajišťuje, že tyto prostory zůstávají bezpečné a přitažlivé pro rodiny a jejich děti. Město Bzenec je hrdé na svou schopnost poskytovat kvalitní a bezpečná hřiště, která odrážejí jeho závazek k pohodě a zdraví svých občanů.

Každoročně v měsíci březnu dochází k výměně písku v pískovištích na všech dětských hřištích. Písek má certifikaci pro dětská hřiště.

 

Opravy dětských hřišť hlaste na:

p. Zemanová (správa majetku města Bzence)
mob.: 722 991 876

Seznam dětských hřišť: 

  1. Na Falaříkách
  2. Vracovská za Penny
  3. Na Luži
  4. Pod Kněží horou
  5. J. Plachty
  6. Veselská
  7. Podhájí

Odkaz na městský mobiliář (https://wegas.cz/portal/#/public?name=mesto_bzenec)