Údržba komunikací ve městě Bzenci

V letním období město Bzenec zajišťuje čištění krajnic od plevele, blokové čištění a další drobné opravy. Zimní údržbu komunikací provádíme tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v katastrálním území města Bzenec v období zimních měsíců.

Zimní údržba zahrnuje zejména tyto činnosti:

  • Odstraňování sněhu a náledí z vozovek a chodníků
  • Posyp vozovek a chodníků inertním materiálem
  • Odstraňování sněhových závějí
  • Provádění zimní údržby je rozděleno do tří prioritních tříd:
    •  I. priorita – místní komunikace, chodníky v centru města, náměstí, nádraží
    • II. priorita – ostatní chodníky, místní komunikace obsluhující pouze obytné objekty